สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายเสนีย์ กาพย์แก้ว หมู่ที่ 13 ] 
       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf
    ทำรายการเมื่อ: 19-มิย.-19at 13:33
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design