สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ] 
       https://itas.nacc.go.th/go/iit/a3ecck
    ทำรายการเมื่อ: 04-มิย.-19at 11:09
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design