สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ซ่อมแซมถนนลูกรังส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยหินคลุก (สายเชื่อมต่อ หมู่ที่ 2-8) ] 
       191_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf
    ทำรายการเมื่อ: 12-พย.-18at 15:32
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design