สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ประกาศสภา อบต. ] 
      

ประกาศสภา  อบต.

   ประกาศ เรียกประชุมสามัญที่_3_ประจำปี พ.ศ. 2559.pdf

  ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559.pdf   

  ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559.pdf

  ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559.pdf
    ทำรายการเมื่อ: 01-กค.-16at 11:49
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design