สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ แผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ] 
      

 

 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี_2558.pdf

    ทำรายการเมื่อ: 22-มิย.-15at 13:39
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design