สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ] 
      

 

 สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2558.pdf

 สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2558.pdf

 สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม_2558.pdf

 สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน_2558.pdf

 สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม_2558.pdf

 สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม_2558.pdf

 สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน_2558.pdf

    ทำรายการเมื่อ: 22-มิย.-15at 13:37
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design