งานจัดเก็บรายได้
การยื่นคำร้อง
การรับรองสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.62%
ค่อนข้างพอใจ :         15.24%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .61%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.28%
ค่อนข้างพอใจ :         14.86%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.90%
ค่อนข้างพอใจ :         16.26%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .61%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 45 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 

นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์ 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
                                    

......................................
  
                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

การจัดเก็บาษีโรงเรือนและที่ดิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีภาษีป้าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -สิ้นเดือนมีนาคม  ของทุกปีภาษีบำรุงท้องที่  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-สิ้นเดือนเมษายน ของทุกปี

  
  โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
24 มิ.ย.2559 เวลา 18.00 น.จรัส ศรีมูล นอ.หนองไผ่ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเวลา 19.00 น.จรัส ศรีมูล นอ.หนองไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทรงมีพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา ณ วัดเนินคณธา ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
อ่านต่อ..   
  โครงการ "รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โครงการ "รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559"
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง   [ 16/6/2561 17:30:37 ]

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน   [ 7/5/2561 14:26:33 ]

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลท่   [ 16/8/2560 16:32:04 ]

ประกาศยกเลิกข้อ 11 ในการสอบราคาจ้าง   [ 24/7/2560 16:21:35 ]

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้านในเขตตำบลท่าแดง   [ 12/7/2560 15:11:07 ]

ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   [ 15/6/2559 19:44:09 ]

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง   [ 2/5/2559 13:04:53 ]
     
 
 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ท่าแดง   [ 22/8/2560 17:02:16 ]

โครงการก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำ ม.5   [ 22/8/2560 17:01:54 ]

โครงการก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำ ม.4   [ 22/8/2560 16:54:06 ]

โครงการก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำ ม.15   [ 22/8/2560 16:53:43 ]

โครงการก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำ ม.1   [ 22/8/2560 16:53:17 ]

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายไสว ม.12   [ 22/8/2560 16:52:48 ]

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสังคม ม.10   [ 22/8/2560 16:51:39 ]
     
 
 
 
 [ 9/6/2559 18:56:51 ] คู่มือประชาชน
 [ 24/11/2558 16:51:13 ] ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อบต.ท่าแดง
 [ 15/6/2557 16:16:24 ] แจ้งดำเนินกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก
 [ 1/4/2557 15:26:02 ] http://www.dla.go.th/
 
 
 
 
 [ 17/6/2557 12:08:02 ] การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 [ 17/6/2557 10:46:18 ] แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
 [ 16/6/2557 16:36:11 ] มารู้จักภัยแล้งกันเถอะ...
 [ 26/1/2554 9:56:41 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/1/2554 9:56:02 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 259311 อยากให้อบต.นำถังขยะมาวางตามจุดต่างๆ 12-ตค.-15 ตอบ 1/อ่าน 434
ห้ามเข้า 181653 เว็บบอร์ด 26-มค.-14 ตอบ 0/อ่าน 371
 
 
 
 
 
 
 
 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design