งานจัดเก็บรายได้
การยื่นคำร้อง
การรับรองสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.62%
ค่อนข้างพอใจ :         15.24%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .61%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.28%
ค่อนข้างพอใจ :         14.86%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.90%
ค่อนข้างพอใจ :         16.26%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .61%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 

นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์ 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
                                    

......................................
  
                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

การจัดเก็บาษีโรงเรือนและที่ดิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีภาษีป้าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -สิ้นเดือนมีนาคม  ของทุกปีภาษีบำรุงท้องที่  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-สิ้นเดือนเมษายน ของทุกปี

  
  โครงการแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล

อ่านต่อ..   
  ชาวตำบลท่าแดงร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   [ 13/2/2562 16:46:02 ]

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่อง ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.   [ 31/1/2562 10:01:49 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบุญลือ ม.6   [ 15/1/2562 16:09:30 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอยสันติสุข หมู่ที่ 15   [ 14/1/2562 17:23:24 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางไพรัตน์ หมู่ที่ 5   [ 14/1/2562 17:12:47 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบำเพ็ญ - หัวสะพาน หมู่ที่ 6   [ 26/12/2561 18:38:56 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแสง-สระประปา หมู่ที่ 10   [ 25/12/2561 16:45:24 ]
     
 
 
 

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ   [ 12/2/2562 10:18:17 ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 10   [ 12/2/2562 9:30:33 ]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมนึก ม.4   [ 7/2/2562 17:15:11 ]

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่อง ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.   [ 31/1/2562 10:00:56 ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสว่าง กองน้อย พร้อมทางเชื่อม ม.5   [ 15/1/2562 16:12:05 ]

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบุญลือ หมู่ที่ 6   [ 14/1/2562 17:10:09 ]

โครงการก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก ซอยสันติสุข หมู่ที่ 15   [ 14/1/2562 17:09:19 ]
     
 
 
 
 [ 9/6/2559 18:56:51 ] คู่มือประชาชน
 [ 24/11/2558 16:51:13 ] ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อบต.ท่าแดง
 [ 15/6/2557 16:16:24 ] แจ้งดำเนินกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก
 [ 1/4/2557 15:26:02 ] http://www.dla.go.th/
 
 
 
 
 [ 19/6/2561 15:42:13 ] สินค้าและผลิตภัณฑ์
 [ 17/6/2557 12:08:02 ] การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 [ 17/6/2557 10:46:18 ] แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
 [ 16/6/2557 16:36:11 ] มารู้จักภัยแล้งกันเถอะ...
 [ 26/1/2554 9:56:41 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/1/2554 9:56:02 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 259311 อยากให้อบต.นำถังขยะมาวางตามจุดต่างๆ 12-ตค.-15 ตอบ 1/อ่าน 499
ห้ามเข้า 181653 เว็บบอร์ด 26-มค.-14 ตอบ 0/อ่าน 416
 
 
 
 
 
 
 
 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design