งานจัดเก็บรายได้
การยื่นคำร้อง
การรับรองสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.62%
ค่อนข้างพอใจ :         15.24%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .61%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.28%
ค่อนข้างพอใจ :         14.86%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.90%
ค่อนข้างพอใจ :         16.26%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .61%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 18 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 

นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์ 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
                                    

......................................
  
                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานจ้างตามภารกิจ

      รับสมัครระหว่าง วันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน 2562 วันเวลาราชการ  

  ประกาศรับสมัครสอบ.pdf

  
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน

อ่านต่อ..   
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
สำหรับบุคคลภายนอก
อ่านต่อ..   

 
 
  

การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง   [ 13/11/2562 16:38:22 ]

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง   [ 8/11/2562 13:59:41 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายเขตถนน คสล.สายทางเข้าบ้านนาทุ่ง ม.6   [ 27/9/2562 14:45:58 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายจไปโคกหนองตูม ม.15   [ 27/9/2562 14:43:06 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสุดใจ ม.12   [ 27/9/2562 14:41:16 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายจำรัส ม.1   [ 27/9/2562 14:40:14 ]

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ   [ 6/9/2562 15:50:30 ]
     
 
 
 

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ้านเนินสะเดา - โปร่งแร่ (3ช่วง) ม.9   [ 2/10/2562 18:35:59 ]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายนายจำรัส ม.1   [ 5/9/2562 18:03:17 ]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ขยายถนนทางเข้าบ้านนาทุ่ง ม.6   [ 5/9/2562 17:45:56 ]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอกวัว - คลองตีบ ม.14   [ 5/9/2562 17:32:48 ]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไพรัตน์ ม.9   [ 30/8/2562 13:53:05 ]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนดำ-ทุ่งแฉลย ม.11   [ 30/8/2562 13:51:44 ]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกาสลัก ม.9   [ 30/8/2562 13:16:56 ]
     
 
 
 
 [ 19/6/2562 11:51:12 ] แบบประเมิน ITA
 [ 9/6/2559 18:56:51 ] คู่มือประชาชน
 [ 24/11/2558 16:51:13 ] ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อบต.ท่าแดง
 [ 15/6/2557 16:16:24 ] แจ้งดำเนินกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก
 [ 1/4/2557 15:26:02 ] http://www.dla.go.th/
 
 
 
 
 [ 4/6/2562 11:04:24 ] ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน
 [ 4/6/2562 10:31:27 ] ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอง
 [ 19/6/2561 15:42:13 ] สินค้าและผลิตภัณฑ์
 [ 17/6/2557 12:08:02 ] การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 [ 17/6/2557 10:46:18 ] แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
 [ 16/6/2557 16:36:11 ] มารู้จักภัยแล้งกันเถอะ...
 [ 26/1/2554 9:56:41 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 259311 อยากให้อบต.นำถังขยะมาวางตามจุดต่างๆ 12-ตค.-15 ตอบ 1/อ่าน 551
ห้ามเข้า 181653 เว็บบอร์ด 26-มค.-14 ตอบ 0/อ่าน 475
 
 
 
 
 
 
 
 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design